Francesc Baró

Francesc Baró, investigador postdoctoral de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB). Premi Observatori Social de "la Caixa" al millor article en l’àmbit Ciència

Contacte: 
Càrrec: 
investigador postdoctoral de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB)

Darreres aportacions

L’evidència disponible indica que la infraestructura verda urbana (els parcs urbans, els arbres dels carrers, les cobertes i els murs verds, etc.) pot contribuir de manera molt modesta a compensar les emissions de carboni, a reduir l’estrès per la calor i a disminuir la contaminació atmosfèrica de la ciutat. Si volem actuar sobre aquests problemes, hem de treballar sobre les fonts de pol·lució, perquè les mesures compensatòries basades en la natura no són, ni de lluny, suficients. Les estratègies d’infraestructura verda urbana tenen un paper complementari, i no alternatiu, a les polítiques de reducció de la contaminació.