Ferran Tarradellas

Representant de la UE a Barcelona

Càrrec: 
Representant de la UE a Barcelona

Darreres aportacions

La Unió Europea es troba enmig d'una fonamental transformació del seu model energètic. Vol  canviar d'un sistema bàsicament centralitzat i basat en els combustibles fòssils, cap a un altre sistema més distribuït on dominin les renovables i l'eficiència energètica. Els consumidors estaran al centre d'aquest canvi.