Fernando Prats Palazuelo


 

Càrrec: 
Arquitecte, membre del Foro Transiciones, Fundación Renovables, futur Alternatiu i coautor de La Gran Encrucijada

Darreres aportacions

S'obre una nova perspectiva crítica d'abast civilitzatori que incideix sobre múltiples aspectes i convida a extreure alguns ensenyaments de la COVID-19 (per acció o omissió). Uns ensenyaments en relació a altres crisis globals com el canvi climàtic o la desestabilització dels sistemes naturals i que ja s'estan projectant sobre el planeta en processos temporals més amplis.