Estefania Molina Trillo

Portaveu de la Comissió Promotora del Tren a la Costa Brava i Delegada Territorial de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic

Portaveu de la Comissió Promotora del Tren a la Costa Brava i Delegada Territorial de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic

Càrrec: 
Portaveu de la Comissió Promotora del Tren a la Costa Brava i Delegada Territorial de la PTP

Darreres aportacions

El model de tren que proposem és el tren-tram, un ferrocarril que a l’entrar en els pobles i ciutats es converteix en un tramvia i fora d’elles circula com un ferrocarril, el mode de transport que pot garantir l’exercici en majúscules del dret a la mobilitat a la Costa Brava.