Domènec Martínez

Càrrec: 
Coordinador de l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona