Didac Ferrer

Càrrec: 
Director tècnic del Centre per a la Sostenibilitat, UPC

Darreres aportacions

Hem d'assegurar-nos de gestionar bé les prioritats en Recerca i Innovació per assegurar un futur viable, socialment just i no només competitiu