Cristina Vert Roca

Investigadora predoctoral a ISGLOBAL. El seu camp d'experta és: Contaminació atmosfèrica, Planificació urbana, medi ambient i salut

Contacte: 
Càrrec: 
Investigadora especialitzada en contaminació atmosfèrica, planificació urbana, medi ambient i salut

Darreres aportacions

Un estudi d'ISGlobal va avaluar l'impacte de la regeneració del Parc Fluvial del Besòs al barri de la Ribera. Els resultats reforcen l’evidència que la regeneració d’espais naturals en àrees urbanes és útil per crear oportunitats d’interacció social, espais per relaxar-se i divertir-se, i promocionar l’activitat física, millorant així la salut i el benestar de la població que utilitza aquests espais. A més, es podrien reduir les desigualtats entre grups de població més desafavorits en l’accés a espais naturals en entorns urbans.