Birgitte Feiring

Birgitte Feiring és directora departamental de l’Institut Danès per als Drets Humans, on lidera diversos projectes per garantir que l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) s'implementen en concordança amb els drets humans, sense deixar ningú enrere. Actualment, presideix el grup de treball sobre ODS de l’Aliança Mundial d’Institucions Nacionals de Drets Humans.

Birgitte Feiring és directora departamental de l’Institut Danès per als Drets Humans, on lidera diversos projectes per garantir que l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) s'implementen en concordança amb els drets humans, sense deixar ningú enrere. Actualment, presideix el grup de treball sobre ODS de l’Aliança Mundial d’Institucions Nacionals de Drets Humans. Durant més de 30 anys, ha treballat en els àmbits de desenvolupament sostenible i drets fonamentals, i té experència a l'Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina. La seva trajectòria inclou treball de camp en diverses comunitats, i ha ocupat també càrrecs a la Comissió Europea i a l'Organització Internacional del Treball. Feiring ha desenvolupat un marc integral de seguiment de l'assoliment dels drets humans i el desenvolupament dels pobles indígenes basat en diversos indicadors. Com a consultora independent, ha assessorat aliances i organitzacions bilaterals de cooperació i ajuda al desenvolupament, agències de les Nacions Unides, empreses i organitzacions de la societat civil.

Càrrec: 
Birgitte Feiring presideix el grup de treball sobre ODS de l’Aliança Mundial d’Institucions Nacionals de Drets Humans

Darreres aportacions

La pandèmia actua com una lupa que revela i agreuja els patrons de vulnerabilitat, desigualtat i discriminació existents i les tendències cap a modes autoritaris de govern. Aquests patrons, al seu torn, reflecteixen que els estats han ajornat moltes de les obligacions relacionades amb el dret internacional dels drets humans, així com molts dels compromisos pendents de l’Agenda 2030.