Anna Maria Geli de Ciurana

Càrrec: 
Rectora de la Universitat de Girona.