Alfons Pérez

Enginyer tècnic en electricitat. Màster en sostenibilitat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha participat en l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG) com a investigador activista. Ha monitoritzat, per a l'ODG, les polítiques de seguretat energètica de la UE, particularment la seva dimensió exterior, en coordinació amb altres organitzacions europees. La seva activitat inclou la investigació, sensibilització i incidència política en aquest camp. Ha publicat també l'estudi: Opening the EU’s Black Box, Energy metabolism, dependence and geopolitics, amb Pablo Cotarelo. També participa en la Xarxa per la sobirania energètica promovent alternatives energètiques des de la ciutadania.

Contacte: 
Càrrec: 
Membre de l'Observatori del Deute en la Globalització i de la Xse

Darreres aportacions

“Canvi climàtic: l’empremta humana” Aquest era el prometedor títol del reportatge que va emetre el programa “30 minuts” de TV3. La promesa però, va generar decepció i indignació per l’enfocament, el missatge i el contingut. És un de tants dels que s’han produït que apuntalen el Business As Usual. Des d’una pretesa neutralitat i asèpsia, donen veu a “totes les parts” que no fan una crítica profunda i estructural sobre l’empremta humana a la Terra.