Aigua és vida

Plataforma pel bon estat de les masses d'aigua i la gestió pública de l'aigua

Aigua és Vida és una plataforma formada per Organitzacions de la Societat Civil de procedència variada: associacions de veïns i veïnes, sindicats, entitats ecologistes, de solidaritat internacional, entre d’altres. Podeu veure les organitzacions adherides a la plataforma clicant aquí.

L’objectiu d’Aigua és Vida és aconseguir que la política d’aigua i la gestió del cicle integral de l’aigua a Catalunya sigui realitzada des del sector públic i comptin amb la participació i el control de la societat civil com a garantia de qualitat del servei i de qualitat democràtica. En aquest sentit, Aigua és Vida denúncia el paper dels sectors lucratius en la gestió de l’aigua i el sanejament que representen les corporacions privades, tant en la part alta del cicle de l’aigua com en baixa.

Tot i que Aigua és Vida actua bàsicament en territori català, dóna suport i es coordina amb altres moviments socials tant a nivell estatal com internacional.

Twitter @aiguaesvida


 

Càrrec: 
Plataforma d'entitats

Darreres aportacions


" Cal gestionar la demanda i preservar els ecosistemes fluvials. Cal implementar mesures d'estalvi, reutilització d'aigües regenerades, però també aprofitament d'aigües grises i pluvials. "