gener 2019

Notícia

La Diputació de Barcelona inici un pla de millora de la seguretat viària per a ciclistes i motoristes en el conjunt de la seva xarxa de carreteres locals. Aquest pla de millora de la seguretat viària, al que el diputat Fàbrega ha convidat a sumar-s’hi al conjunt d’administracions amb competència en carreteres a Catalunya, contempla la incorporació de nous aforadors que facin més fiable les dades d’intensitat de circulació (IMD) de motocicletes i bicis, així com d’un estudi específic d’accidentabilitat d’usuaris vulnerables a la xarxa de carreteres locals.

Notícia

Les últimes dades que ha calculat l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, corresponents a l’exercici 2016, indiquen un augment del 2,6% de les emissions respecte l’any anterior, tot i que, en relació al PIB, estan seguint una tendència a la baixa des del 1995. Tot i així, l'economia catalana, és cada cop més eficient a l'hora de generar riquesa amb menys emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Notícia

L’Ajuntament de Lleida ha presentat els nous vehicles de neteja urbana i de recollida de residus que s’incorporen al servei. Són 15 unitats de nova generació: 6, amb motor elèctric; 8, de baixa combustió i una, d’híbrida

Notícia

En el curs, gratuït i obert a tothom qui tingui interès s’hi va explicar la tècnica i tot el que cal saber per fer compostatge de la materia orgànica. Aquells participants qui ho desitgin, podran subscriure amb l’ajuntament un acord de cessió gratuïta d’un compostador de 300 litres.