desembre 2012

Notícia

Les autoritats locals i regionals a tot Europa afronten un repte creixent per tal de garantir que els espais verds urbans segueixin proporcionant un gran nombre de beneficis i serveis ambientals a la societat. L'enfocament des de la Unió Europea és l'anomenada Infraestructura Verda, que pretén harmonitzar la conservació de la biodiversitat amb altres tipus d'usos del sòl.

Reportatge

L'Smart City Expo World Congress 2012, el principal esdeveniment global sobre ciutats intel·ligents, va reunir a Barcelona més 7.000 visitants de 82 països, un 14% més que la primera edició, i hi van participat 140 empreses. El Congrés va ser un èxit per aquestes xifres, però també perquè va generar nombrosos debats. Ara, Sostenible us ofereix un balanç en els quatre àmbits clau: energia,  gestió urbana,  mobilitat i participació ciutadana. La conclusió és que les ciutats seran smart per la tecnologia i per la innovació, sempre que tinguin la capacitat de marcar encertadament les prioritats en un context econòmic difícil.