octubre 2012

Notícia

Les Smart Grids fa anys que estan desenvolupades a Estats Units i Canadà,  lligades a l'electrificació rural i  aprofitant les energies que es poden generar en el propi territori. A Europa, la Plataforma Tecnològica Europea per a les Xarxes d'Electricitat del Futur aposta pel desenvolupament de xarxes intel·ligents com a infraestructura bàsica de creixement regional i creador de riquesa, que han de fer possible assolir un 35% de generació d'energia renovable distribuïda pel territori al 2020 i la descarbonització total de l'energia pel 2050. 

Notícia
Més de 280 experts mundials debaten a Barcelona sobre eficiència econòmica, sostenibilitat ambiental i equitat social
Els més de 280 experts internacionals presents en el 6è simposi Rethinking Cities: Framing the Future, del 8 al 10 d'octubre, debaten sobre el futur de la urbanització. El debat se centra en polítiques i eines analítiques per millorar el coneixement de les ciutats i ajudar els planificadors d'altres urbs
Notícia
Després d’un període d’informació pública iniciat el 26 d'abril i finalitzat el 19 de juny el Pla ha estat aprovat pel Govern el 9 de setembre de 2012
Des d'una perspectiva climàtica aquest Pla és una part molt significativa de la planificació en matèria de política climàtica. Cal tenir present, no obstant, que el Pla no inclou d'altres aspectes del canvi climàtic com ara les emissions de gasos d'efecte hivernacle no vinculades a l'energia, l‘anomenat efecte embornal (boscos, agricultura, ...), l'adaptació als impactes del canvi climàtic o el desenvolupament de models climàtics regionals, que d'acord amb el Pla de Govern 2011-2014 seran objecte de tractament en el Pla de Mitigació i l'Estratègia d'Adaptació.
Notícia
Catalunya esdevé la tercera CCAA en superfície ecològica, superant Extremadura, i després d'Andalusia i Castella-La-Manxa
Catalunya continua en la segona posició del rànquing pel que fa a explotacions ramaderes, i també segona en activitats industrials amb gairebé un 18% del total estatal. 
Notícia
El bosc de ribera pròxim al riu Llobregat ofereix uns serveis ambientals per a la potabilització de l’aigua valorats en uns 79.000€ anuals
Un estudi dut a terme per l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el Centre Tecnològic de l'Aigua (CETaqua), Aigües Ter Llobregat (ATLL), i Aigües de Barcelona (Agbar), ha permès quantificar alguns dels serveis ambientals que ofereix el riu Llobregat.