agost 2012

Notícia
Els tomàquets ecològics tenen més quantitat d’antioxidants que els de cultiu tradicional
Un estudi que s'ha dut a terme a la Universitat de Barcelona revela que els tomàquets de cultius ecològics tenen un nivell més elevat de compostos fenòlics que els tomàquets de cultius convencionals
Notícia
L'Agència de Residus de Catalunya ha renovat i millorat el Portal PROGREMIC 2007-2012
Notícia
'El gran repte de Districlima es poder connectar amb edificis existents on s'hagi fet una rehabilitació integral'
Instal·lar una màquina de climatització per edifici implica sobredimiensionar les màquines per poder cobrir les puntes, les màquines treballen sovint a càrregues parcials i per tant són més ineficients. En canvi, disposar de màquines centralitzades per proveir un barri permet jugar amb les simultaneïtats i obtenir un funcionament òptim del sistema. Aquest darrer és el cas de les instal·lacions DistriClima, que es van poder visitar el passat juliol en el marc del programa d'activitats per a les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
Notícia
L’ampliació respon a la demanda dels ens locals, i és fruit del treball conjunt entre la Generalitat, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments

El passat 30 de juliol es va presentar a la Roca del Vallès (Vallès Oriental) el projecte d'ampliació del Parc de la Serralada Litoral.