novembre 2011

Notícia
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert un concurs per adjudicar a diferents empreses el servei de gestió de residus especials domèstics procedents de les deixalleries, és a dir, restes de pintures, dissolvents, vernissos, olis lubricants, aerosols i cosmètics, entre altres, que els ciutadans porten a les deixalleries municipals. Els ens locals podran establir-hi contractacions per dur a terme la gestió d'aquests residus, tot assumint-ne els costos que, posteriorment, els seran compensats a través del retorn del cànon de residus municipals.
Reportatge

La Sostenibilitat és un concepte complex, de múltiples definicions, tantes com autors. Però, i cada cop més, és inseparable del concepte de salut. Els ciutadans de pobles i ciutats comencen a ser més conscients de com determinada gestió ambiental pot afectar la seva salut, principalment la derivada de la pol·lució i per tant la possibilitat de gaudir de l'espai públic, la gestió dels residus, o l'aigua, etc.