novembre 2011

Notícia
Amb el suport de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona s'ha elaborat el Pla d'actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica a Granollers. El Pla revisa tota la informació disponible sobre les emissions, anàlisi de contaminants i els nivells de qualitat de l'aire local, i recull un seguit d'actuacions a impulsar que ajudin a reduir les emissions locals.
Notícia
El nou Centre de Desenvolupament Forestal ha estat inaugurat aquest 22 de novembre, seu del Centre de Formació Forestal especialitzada a La Solana, del Parc del Castell de Montesquiu.
Notícia
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha presentat a la fira Expoquímia la nova Guia d'alternatives dels nous contaminants orgànics persistents (COP) incorporats al Conveni d'Estocolm. Aquesta Guia vol servir d'orientació a les petites i mitjanes empreses catalanes perquè puguin identificar els compostos que fan servir en els seus processos productius i coneguin la nova normativa que regula el seu ús.
Entrevista
Josep Maria Tost va néixer a Riudecanyes  (Baix Camp) el 1971, municipi del qual és alcalde des del 1995. Diplomat en Ciències Empresarials, Tost ha exercit diversos càrrecs de responsabilitat a nivell comarcal i provincial i ha treballat en temes ambientals i més específicament en residus. En aquest àmbit ha estat cofundador i president de l'Associació de Municipis Catalans per la Recollida Selectiva Porta a Porta. En aquesta conversa amb Sostenible, valora la importància de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, repassa els aspectes que cal millorar pel que fa a la gestió i la implicació ciutadana, i analitza la incidència de la crisi.