octubre 2011

Notícia

Amb aquesta licitació la capital del Maresme dóna continuïtat al Pla d'implantació d'energia solar fotovoltaica en edificis públics que va ser presentat el passat mes d'abril. El Plec de clàusules administratives i condicions tècniques, que es pot consultar íntegrament  a la pàgina web municipal , ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona en el marc del programa ELENA.

Reportatge
La preocupació per les qüestions ambientals ha fet que en els últims anys sorgeixi tot un enfocament dins de la química, en general, i de la química orgànica, en particular que té entre els seus principis el disseny de productes i processos químics que redueixen o eliminen l'ús i producció de substàncies perilloses, minimitzen la contaminació i generen productes a partir de matèries primeres renovables. En aquesta línia trobem les biorefineries, estructures que integren processos de conversió de biomassa per produir combustibles, energia i productes químics, com plàstics compostables o excipients. Les biorefineries industrials han estat identificades com un camí prometedor per a la creació d'una nova indústria basada en la biomassa. Quin paper poden tenir a Catalunya, un territori eminentment forestal, que explora noves possibilitats en la gestió dels seus boscos?
Notícia
La directora general de Polítiques Ambientals del departament de Territori i Sostenibilitat, Marta Subirà, ha presentat aquest 27 d'octubre el programa Acords Voluntaris, un segell de qualitat que poden obtenir empreses, organitzacions i institucions de Catalunya que acreditin un compromís ferm per a la reducció de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH).