setembre 2011

Notícia
El conseller Recoder i representants del sector del comerç, la distribució i la fabricació de plàstics signen la pròrroga del Pacte fins el 2012
Notícia
Un nou informe de l'AEMA adverteix de la pèrdua de biodiversitat associada a la fragmentació del paisatge i recomana construir només les infraestructures de transport realment necessàries i planificar bé els corredors de vida silvestre.
Notícia
La Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea d'Espais Naturals, ha publicat la Guia d'equipaments d'educació ambiental i ús públic de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona pel curs 2011-2012. En total, se n'han editat 10.000 exemplars, dels quals prop de 3.200 s'han repartit entre les escoles i instituts de Catalunya. També es poden trobar als punts d'informació i als equipaments dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals i es poden demanar per correu electrònic a  xarxaparcs@diba.cat i a la Llibreria de la Diputació de Barcelona.
Notícia
L'Ajuntament de Vic, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha tret a concurs públic la contractació del subministrament d'energia i servei de manteniment integral de les instal·lacions de biomassa al complex dels Trinitaris. El termini de presentació d'ofertes s'acaba el dia 27 de setembre.
Entrevista
Alfredo Balmaceda, enginyer de camins de formació, dirigeix des del 2004 l'empresa Zicla on també és responsable dels projectes de recerca aplicada i gestió de mercats. Balmaceda destaca en aquesta entrevista l'absoluta viabilitat dels productes reciclats, un sector capaç d'unir sostenibilitat i innovació. L'èxit d'aquests productes s'anirà incrementant en la mesura que siguin vistos pel consumidor amb plena normalitat, sense cap etiqueta que en condicioni la percepció.