juliol 2011

Reportatge
Ja queda enrere el 2010, el que va ser l'Any Internacional de la Biodiversitat. Però la preocupació, a totes les escales, pel declivi de la riquesa biològica no ha disminuït, sinó tot el contrari. Nacions Unides ha declarat la dècada 2011-2020 com el Decenni Internacional de la Biodiversitat. La Comissió Europea va presentar el maig passat l'Estratègia europea de biodiversitat per al 2020. I l'Observatori de la Sostenibilitat a Espanya (OSE) ha publicat aquest mes de juny un dels informes més exhaustius elaborats fins al moment: "Biodiversidad en España. Base de la sostenibilidad ante el cambio global".
Notícia

L'Ajuntament de Sant Cugat ha ingressat 11.841,97 € gràcies a l'energia produïda per les plaques fotovoltaiques municipals en el seu primer any. Aquest import equival al consum energètic d'una escola bressol municipal com el Gargot, Tricicle o Cavall Fort en un any

Notícia
Destaca el reciclatge del residus de la construcció i demolició que creix fins el 57,6% i la valorització del 79,7% dels residus industrials