març 2011

Notícia

El futur del transport públic a Barcelona i la seva àrea metropolitana passa per una gran potenciació del transport en superfície, especialment del bus, per millorar el disseny i l'explotació de les xarxes existents i per renunciar a grans inversions en infraestructures de prestigi, que tenen una utilitat discutible. Aquests són -junt amb el consens polític i la gestió- els elements clau en els propers anys, segons Ricard Riol, president d l'Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP).