març 2011

Notícia
Per primer cop les renovables representen la primera font de generació d'electricitat a Espanya. Aquesta dada s'ha donat a conèixer durant presentació anual  a Madrid del Balanç Energètic de l'any 2010 i les perspectives del 2011, organitzada pel Club Español de la Energía. Augmenta la quota de les renovables en el consum d'energia final, i especialment en el mix elèctric. Aquestes dades són en part fruit d'un any hidràulic i eòlic excepcional, però també indiquen una progressió constant que acosta el pes de les renovables als objectius marcats pel govern espanyol de cara al 2020.
Notícia
L’estudi hidrològic sobre la conca catalana del riu Segre, elaborat per Antoni Palau, Pilar Mallol i Jordi Larrègula i encarregat per la Diputació de Lleida l’any 2007, en què va donar-se el punt àlgid de la sequera, demostra que les necessitats hídriques de les comarques lleidatanes podrien no cobrir-se en uns 15 anys. L’estudi desaconsella, a partir d’aquesta hipòtesi, els transvasaments del riu Segre.