setembre 2010

Notícia
L'Agència Catalana de l'Aigua destaca el consum racional i sostenible que es fa d'aquest recurs
Notícia
Hi ha dades actualitzades sobre la qualitat de l'aigua i una fitxa per a cadascuna de les fonts que l’Ajuntament ha restaurat
Notícia
El nou punt d’informació s’inaugurarà aquest 4 de setembre i pretén ajudar a la dinamització del centre històric.
Notícia
Organitzacions ecologistes demanen que la nova Llei de Residus estatal prioritzi la reducció per protegir el medi ambient
Notícia
Set eixos fonamentals articulen l'esquelet de l'Estratègia, desenvolupats en 15 línies estratègiques que alhora es concreten en 101 objectius