setembre 2010

Notícia
L'Agència Catalana de l'Aigua destaca el consum racional i sostenible que es fa d'aquest recurs
Notícia
Hi ha dades actualitzades sobre la qualitat de l'aigua i una fitxa per a cadascuna de les fonts que l’Ajuntament ha restaurat
Notícia
El nou punt d’informació s’inaugurarà aquest 4 de setembre i pretén ajudar a la dinamització del centre històric.