juliol 2010

Notícia
El Centre Tecnològic de l'Aigua és una referència europea en investigació sobre tecnologies associades al cicle integral de l'aigua
Notícia
L'organització alerta que els nous ports malmeten les platges que llavors necessiten inversions per recuperar-se
Notícia
Per primera vegada es detecten antibiòtics veterinàris a les aigües subterrànies a la Plana de Vic i a la comarca de la Selva