abril 2008

Notícia
La publicació reflecteix els debats de la jornada ‘Canvi climàtic en clau rural’ que va organitzar la Fundació el passat desembre
Notícia
L'Ajuntament també recuperarà pous en desús per fer front a la sequera
Notícia
Es tracta d'un ens supralocal nascut per defensar la igualtat d'oportunitats de les 334 localitats catalanes amb menys de 500 habitants
Notícia
La ciutat promou des de l'any 2006 l'intercanvi i el reaprofitament d'objectes per allargar la vida útil dels béns de consum
Notícia
El congrés europeu sobre el mercat i l'economia del clima celebrat a Barcelona va certificar la consolidació dels mercats de carboni