abril 2008

Reportatge
Unes jornades tracten de formar enginyers per adaptar els productes del futur als nous criteris ambientals
Entrevista
Joan Nogué és el director de l'Observatori del Paisatge, "un ens a mig camí de l'administració i la societat civil" que va néixer ara farà tres anys. Una de les seves funcions és "fer de pont, ajudar a l'administració a plasmar polítiques de paisatge sobre el territori al mateix temps que els hi transmetem les inquietuds de la societat".
Notícia
Lula da Silva nega que els carburants ecològics estiguin darrera de l'augment de preus del menjar
Notícia
Els signants afirmen que qualsevol ampliació de l'aeroport ha de tenir en compte el seu impacte sobre la població del voltant
Notícia
La pàgina, creada per Mediterrània-CIE, mostra el riu tal com és, amb les agressions que ha sofert al llarg dels segles per part de l'home
Notícia
El consum 'fantasma' d'electricitat, és a dir, el que es fa al deixar els aparells en 'stand-by', abastiria sis grans ciutats en un mes
Notícia
La nova Agrupació d'Interès Econòmic assessorarà en temes urbanístics, d'infraestructures i de mobilitat