novembre 2007

Notícia
L'objectiu de la Comissió Europea és ambiciós. D'ara fins al 2020, els estats membres han de reduir d'un 20% les emissions. Aquest és el titular destacat del paquet de mesures que dimecres, 10 de gener, el president de la CE, José Manuel Duräo Barroso va presentar solemnement. Barroso, que va parlar de 'revolució energètica', certificava així el que es presenta com una de les iniciatives polítiques més ambicioses per fer front al canvi climàtic. El Consell europeu, format pels estats membres, haurà de donar la conformitat als plantejaments de la Comissió aquesta primavera.