setembre 2007

Entrevista
Genoveva Català, gerent de l'Agència de Residus de Catalunya, òrgan dependent del Departament de Medi Ambient i Habitatge, valora en aquesta entrevista els resultats obtinguts fins ara en la gestió de residus, tota vegada que apunta els punts prioritats d'acció. Reconeix que hi ha temes a millorar, com ara la recollida de la fracció orgànica. (Foto: Eapc)