setembre 2007

Notícia
Erik Assadourian treballa des de fa cinc anys pel Worldwatch Institute, organització difusora de la publicació anual 'Vital Signs' (Signes Vitals), del qual Assadourian n'és el director enguany. Llicenciat en Psicologia i Religió i en Antropologia pel Darmouth College, Assadourian ha emprat els seus coneixements per analitzar la gestió medioambiental des d'una perspectiva social. Especialista en àrees com el consum, la responsabilitat social empresarial, el canvi cultural i les comunitats sostenibles, Assadourian féu una recerca psicològica a l'Índia i va treballar a la República Dominicana en investigacions sobre publicitat, per observar de quina manera es relacionen dos ítems: consum i sostenibilitat. Les conclusions? La cultura dominant, basada en el consum pot arribar a ser una amenaça per un model de vida més just i sostenible.