juny 2006

Reportatge
En un horitzó gens llunyà, les actuals pales dels aerogeneradors passaran dels 55 metres actuals als 70 metres, i la seva potència, dels 2 MW als 5 MW. Igualment, hi haurà sistemes d'emmaguetzamar l'electricitat produïda pels molins gràcies a l'hidrogen, les quals milloraran de forma important la competitivitat de l'energia eòlica, que ara aporta el 20% de l'electricitat al mercat. Per una altra banda, la necessitat de reduir la dependència del petroli ja està portant a un increment de la utilització de biocombustibles, en l'elaboració dels quals s'utilitzen cereals. Quins són els més adequats per a un determinat terreny? Es poden utilitzar restes alimentàries, com les de la indústria de les conserves? A l'hora d'afrontar aquests reptes, a l'hora de respondre aquestes preguntes, el Centro Nacional d'Energías Renovables (CENER) és un actor a tenir molt en compte.