maig 2006

Notícia
En el període 1992-2002, l'ús del sòl que ha guanyat més superfície a Catalunya ha estat l'urbanitzable. La superfície urbanitzada a Catalunya ha crescut a un ritme 6 vegades superior al de la població. Aquesta és una de les conclusions que s'extreuen del primer Informe sobre medi ambient i desenvolupament sostenible: Catalunya 2005, elaborat per la Fundació Fòrum Ambiental i presentat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. Aquest informe dóna empenta al futur Observatori de la Sostenibilitat, que es podria crear d'aquí a un mes.