gener 2006

Notícia
El mateix dia que el Departament d'Agricultura i Pesca ha presentat les línies que conformaran la seva acció política durant el pròxim any, la coordinadora d'associacions de consumidors de productes ecològics ha emès un dur comunicat en el qual reclama al govern català una posició més clara contra els productes genèticament modificats..
Notícia

El futur de la Xina i l'Índia és crucial per la supervivència del nostre món. Una evolució de les seves economies cap a un model insostenible podria portar al món a grans penúries, amb un augment notable de la inestabilitat ecològica i política. L'assumpció d'un altre model més responsable, però, podria situar-nos en una via de desenvolupament basada en una millor administració dels recursos. Són dos dels escenaris que estudia el Worldwatch Institute en el seu prestigiós informe l''Estat del Món 2006', la versió catalana del qual, promoguda per Unescoat, es va presentar aquesta setmana a Barcelona.