setembre 2005

Notícia
Sostenible es proposa aplegar en aquest especial alguns recursos útils per a formar-se una opinió sobre el Pla. Des d'aquesta pàgina podreu accedir a documents i informes en línia i consultar notícies i articles d'opinió sobre la matèria.
Documents Pàgina especial del Pla de l'Energia a l'ICAEN. El Pla de l'Energia a Catalunya 2006-2015 (sencer / pdf) El Pla de l'Energia a Catalunya 2006-2015 (capítols / pdf) Guió del Pla (44 pàgines / pdf)