juny 2005

Reportatge
El passat divendres 3 de juny va tenir lloc a les dependències de la Diputació de Barcelona, a l'Escola Industrial, una jornada dedicada a la Política de la Unió Europea (UE) en matèria de medi ambient i d'energia . La jornada, que va ser organitzada per la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals i per l'Area de Medi Ambient de la Diputació, va abordar, a través de diverses conferències, la història de la política ambiental comunitària, els canvis que es preparen en el programa LIFE i l'orientació actual de la política energètica. A banda d'aquests temes principals, van sorgir amb força dos elements que van fer de nexe comú de les diferents exposicions: els instruments de finançament i el paper del món local en l'acció de la UE pel medi ambient.