juny 2005

Notícia
El 17 de juny es celebra arreu del món el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació. La desertificació és un dels processos de degradació ambiental més alarmants del món, ja que posa en perill la salut i els mitjans de vida de més de 1.000 milions de persones. Es calcula que la desertificació i la sequera ocasionen tots els anys 42.000 milions de dòlars de pèrdues en la producció agrícola. La 58a sessió de l'Assemblea general de les Nacions Unides va designar l'any 2006 com l'Any Internacional dels Deserts i la Desertificació, una iniciativa que demostra com, en l'àmbit internacional, aquesta qüestió té una importància creixent la priorització política. El lema d'aquest any del dia mundial és 'Women & Desertification', i busca subratllar l'important paper de les dones (en molts països encarregades de l'aigua, de l'alimentació i del benestar familiar) en zones afectades per sequeres i fenòmens de desertificació.