maig 2005

Entrevista
Jordi Julià Sort va néixer a Terrassa el 1959. És enginyer de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya. Va començar la seva carrera professional a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i després al servei de vialitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Des de 1990 va ser cap d'infrastructures de Rodalies Renfe a Barcelona i , de 1994 a 2004, director de projectes de transport i mobilitat a l'agència metropolitana Barcelona Regional. De gener del 2004 fins a abril del 2005 ha estat director general de Ports i Transports de la Generalitat. Actualment és director general tècnic de l'ens públic, de recent creació: Infrastructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat). En aquesta conversa Julià aporta el seu rellevant punt de vista sobre els canvis que viu, i que viurà, el ferrocarril a Catalunya.