març 2005

Notícia
Després de dos anys de negociacions, el Departament de Medi Ambient ha arribar a un acord amb les indústries químiques del Tarragonès per tal que contribueixin a garantir la qualitat de l'aire. Avançant-se a la legislació, el conveni farà que una trentena d'indústries suspenguin determinades activitats quan hi hagi una excessiva concentració d'ozó a l'atmosfera. D'aquesta manera es previndran danys a la salut, al medi ambient o, senzillament, males olors.
Notícia
L'Associació de Productors d'Energies Renovables (APPA) denuncia que les empreses integrades en l' Associació Espanyola d'Operadors de Productes Petrolífers (AOP), al·legant barreres tècniques ja superades, rebutgen augmentar la presència de bioetanol en la gasolina,tal com exigeix el compliment de la legislació i la planificació energètiques. I demanen a la Comissió Nacional de l'Energia (CNE), que actualment analitza les barreres que dificulten l'ús dels biocarburants, que proposi mesures adequades per a superar-les. Una mesura especialment efectiva seria l'establiment de l'obligació de comercialitzar un percentatge creixent de biocarburants en barreges directes amb gasolines. Adverteixen que sense ella, serà molt difícil arribar als objectius de la planificació, que són de consum, i no de producció.