gener 2005

Reportatge
La producció, transformació i ús final de l'energia és, actualment, una de les principals causes de degradació ambiental. En aquest sentit, el consum intensiu de combustibles fòssils, i la generació a gran escala de residus radioactius accentuen la tendència insostenible de l'actual model energètic. Les fonts d'energia renovables es configuren com la millor alternativa a aquest model ja que, si bé no estan totalment exemptes d'alguns efectes negatius, els seus impactes ambientals estan als antípodes dels produïts pels recursos fòssils o l'energia nuclear.