desembre 2004

Notícia
Un seminari que es celebrarà el maig vinent a Bonn, i en el qual s'intercanviarà informació oficiosa, però no es parlarà de compromisos 'post-kyoto', és el pobre resultat de la 10a Conferència de les Parts sobre el Canvi Climàtic, que va acabar divendres, 17 de desembre, a Buenos Aires. Més de 2.000 delegats, científics i representants d'organitzacions no governamentals --provinents de 187 països-- han participat en aquesta trobada internacional, que ha acabat amb resultats molt pobres. Han condemnat la cimera la previsible i insistent negativa dels EUA a ratificar el protocol de Kyoto, i la posició també bel·ligerant d'alguns països en vies de desenvolupament amb una potent realitat d'emissions --com la Xina o la Índia--, reacis a assolir compromisos de cara al 2012. La Unió Europea s'ha quedat sola a l'hora de plantejar un nou marc de limitació d'emissions de cara als pròxims anys.
Reportatge
Reduir el consum de petroli i els seus derivats, augmentar l'eficiència dels processos productius i del transport, i potenciar les fonts d'energia renovables són els principals reptes amb què s'enfronta el model energètic. Per assolir aquests objectius s'estan començant a aplicar o impulsar des de diversos sectors un ampli ventall de mesures tecnològiques, fiscals, legals i pedagògiques -entre d'altres-, que tenen com a objectiu prioritari capgirar la tendència actual en favor d'un model més sostenible. Tendència és destí?