novembre 2004

Entrevista
Enric Carrera és el professor coordinador de la Càtedra UNESCO en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global de la Universitat Politècnica de Catalunya. La Càtedra, creada l'any 1996 és un dels organismes que més influència tenen en l'establiment del sostenibilisme. La seva tasca està molt relacionada amb el territori, especialment amb els municipis, però també amb els problemes dels països en vies de desenvolupament. Una oferta formativa de pes, que ja es veu en el primer cicle, i una bona direcció estratègica la situen com un actor a tenir en compte, dins i fora de Catalunya.