desembre 2003

Notícia
L'informe 2003 de l'Observatori del Risc, que aquest any porta per títol 'Riscos i amenaces a Catalunya i el món', es va presentar dimecres, 10 de desembre, a Barcelona. Aquesta publicació, promoguda per l'Institut d'Estudis de la Seguretat, s'estructura en tres parts: en la primera, Narcís Mir, director de l'Observatori, analitza alguns fets de gran transcendència que han succeït des de la publicació de l'informe anterior: la catàstrofe del Prestige, la guerra contra l'Iraq i la pneumònia asiàtica. Per fer-ho, l'autor ens planteja tres diàlegs entre dos personatges que ens donen una visió més enriquidora dels temes analitzats. La segona part de l'Informe, 'l'Àgora del Risc', analitza cinc problemàtiques que mostren alguns aspectes contradictoris en els processos de desenvolupament de les nostres societats. Per últim, 'Senyals de risc' continua aportant uns indicadors en cinc àrees determinades.
Notícia
La Setmana de l'Energia comença aquest divendres, 13 de juny, amb activitats programades a tot Catalunya i amb un missatge ben clar: cal ser responsables amb l'energia. Precisament, el 20 de juny hi ha convocada una crida a l'estalvi: entre les 12:00 i les 14:00, l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), que organitza la setmana, proposa 'apagar els llums innecessaris i aprofitar la llum gratuïta i renovable del sol'. Un gest modest, no cal dir-ho, però que ha de servir per prendre consciència del paper important que els ciutadans poden tenir en un consum més responsable d'energia.