juliol 2003

Reportatge
Una de cada sis persones depèn del peix per a obtenir les proteïnes que necessita, tot i que el 75% de les reserves pesqueres que hi ha al món ha estat explotat fins al límit biològic. De cada 100 persones, prop de 41 viuen en conques hidrogràfiques que pateixen el que es coneix com a tensió hídrica. Gairebé 350 milions de persones depenen directament dels boscos per a la supervivència, tot i que la superfície boscosa ha disminuït en un 46% des dels temps anteriors a l'agricultura.
Reportatge
Darrerament hem sentit a parlar molt del futur reactor experimental de fusió nuclear ITER (sigles, en anglès, de reactor internacional termonuclear experimental), un macroprojecte internacional concebut per assajar les tecnologies implicades en aquesta nova forma de producció energètica. Però el fet que hagi escalat posicions en l'agenda del debat públic no respon únicament a la dimensió tècnica que presenta ni al fet que sigui el projecte internacional més gran després de l'Estació Espacial Internacional.