març 2003

Notícia
El sistema de carsharing (cotxe multiusuari), ben corrent a Suïssa o Alemanya, consisteix en una flota de vehicles en perfecte estat distribuïts en llocs estratègics de la ciutat i connectats amb la xarxa de transport públic. Per utilitzar aquest servei els usuaris han de pagar una quota, a més d'una quantitat determinada pels quilòmetres que facin amb el vehicle i el temps que el tinguin. El cotxe es pot reservar per telèfon o per internet. Aquest sistema començarà a ser una realitat a Barcelona la pròxima tardor si es compleixen els plans de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, presentada ahir a Barcelona. Si no compres una vaca cada cop que vols veure llet, perquè comprar un cotxe si amb prou feina l'utilitzes? Un exemple punyent, extret d'un anunci austríac, però que serveix per presentar un projecte ambiciós i innovador.