Viu els rius: descobreix el Besòs i el Tordera

Font. Consorci Besòs-Tordera i Diputació de Barcelona

01/08/2017 - 08:20

Recuperar el valor ecològic, ambiental i social de l’espai fluvial de la conca del Besòs és un dels objectius principals del Consorci Besòs-Tordera. Per aconseguir-ho ha dissenyat  diferents línies d’actuació. Una d’elles és la promoció i educació ambiental que impulsa a través  del programa Viu el Besòs o la recent campanya de sensibilització ciutadana “Els rius a les teves mans. A més té competències sobre el sanejament, control d’abocaments, la millora del medi fluvial, la i el suport als ens consorciats, entre d’altres.

La conca del Besòs al llarg del temps

La conca del Besòs, amb una superfície de 1.038 Km², està formada pels rius Besòs o Congost que conformen l’eix principal, al qual conflueixen altres cursos fluvials com el Mogent, el Tenes, la Riera de Caldes i el Ripoll.

Fins a la dècada dels 60 del s. XX i de manera generalitzada, els terrenys propers als cursos fluvials es destinaven, principalment a l’activitat agrícola que poc a poc va ser substituïda per l’activitat industrial sobretot, del sector químic, de la pell, tèxtil i de construcció, entre d’altres.

Els beneficis econòmics del procés industrialització no estan exempts de problemàtiques. Una de les més evidents és la contaminació i degradació dels espais fluvials propers que provoca una pèrdua de biodiversitat. I la conca del Besòs no va ser una excepció.

Per aquest motiu i, amb l’objectiu principal de recuperar aquest espai fluvial, l’any 1988 es crea el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.  L’any 2016, canvia de nom i passa a nomenar-se Consorci Besòs-Tordera. Aquest canvi, es deu a l’aprovació de nous estatuts que amplien l’àmbit territorial d’actuació i incorpora la conca de la Tordera.

Avui dia, es pot dir que el procés de degradació de la conca ha revertit completament. Aquesta recuperació ha estat possible gràcies als diferents àmbits d’actuació del Consorci com són: el control d’abocaments industrials, la gestió d’infraestructures relacionades amb els processos de sanejament, accions de millora dels espais fluvials (per exemple, suport en la redacció de Plans i Projectes, participació en obres de recuperació, elaboració del Pla de Custòdia d’Espais fluvials...) i el foment de l’educació ambiental a través de programes d’activitats adreçades a escolars, a ciutadania, organitzant jornades tècniques, i editant publicacions relacionades amb els entorns fluvials.

L’educació ambiental: clau del present i futur

La conca del Besòs torna a ser un espai de gran valor ecològic, ple de vida. Aquesta recuperació també ha permès retornar aquest espai a la ciutadania on pot gaudir de la natura. Però ens enfrontem a nous perills com la sobrefreqüentació, l’abocament de deixalles al medi natural o des de cada, l’abandonament d’espècies exòtiques, el consum excessiu d’aigua, etc.  Per aquest motiu l’educació ambiental i la sensibilització ciutadana juguen un paper clau en el manteniment de la qualitat de la conca actual i futura.

Viu el Besòs és el programa d’educació ambiental impulsat pel Consorci Besòs-Tordera que s’adreça als centres educatius de l’àmbit geogràfic de la conca. L’objectiu principal és el de donar a conèixer la situació ambiental dels rius de la conca del Besòs i les actuacions desenvolupades per resoldre els problemes que l’afecten, promoure hàbits i actituds de respecte vers els rius i l’entorn natural. El programa ofereix  activitats educatives adaptades a diferents nivells educatius.

Més informació sobre el programa d’educació ambiental Viu el Besòs

A més, s’organitzen altres accions adreçades a altres tipus de públic com són: la bicicletada popular, jornades ornitològiques,  programes de voluntariat, etc. amb l’objectiu d’apropar l’espai fluvial a la ciutadania.

Els rius a les teves mans

El 22 de març del 2017, coincidint amb el dia mundial de l’Aigua, el Consorci Besòs-Tordera va presentar la nova campanya de conscienciació que s’adreça a la ciutadania: Els rius a les teves mans

L’objectiu principal és donar a conèixer que, a través de les accions quotidianes, la ciutadania podem mantenir i cuidar els rius i el seu entorn.  

Per difondre els missatges clau s’han dissenyat 9 cartells i 5 càpsules de vídeo on, per exemple, es donen a conèixer accions i hàbits que cal modificar. Els missatges són directes i senzills i es difonen per diferents vies, però sobretot, a través de les xarxes socials per tal que el màxim de persones col·laborin en difondre els missatges.

També s’ha creat un blog que recull tots els materials i les novetats de la campanya. Consulta’l a:http://besos-tordera.cat/blog

Fonts consultades i fotografies extretes de les web:

http://www.besos-tordera.cat/  

http://besos-tordera.cat/blog


En el marc del programa Va d’Aigua impulsat per l’Oficina tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona realitza un cicle de reportatges breus per donar a conèixer els equipaments i projectes d’educació ambientals impulsats per ens locals de la província de Barcelona que treballen per conservar i donar a conèixer els valors ambientals, socials i patrimonials dels espais aquàtics continentals.


Municipis: 
Vallès Oriental

Relacionats

Article

Neix ItineraRius, un nou cicle de caminades pels entorns fluvials del Besòs i la Tordera

Article

Les escoles sostenibles de l'Hospitalet han celebrat el Dia Mundial de l'Aigua.

Acte
18/05/2023 - 00:00
Fira economia verda i circular. Pavelló firal. Granollers.

Butlletí