S'instal·len biòtops al litoral metropolità

Esculls artificials per potenciar la biodiversitat marina

Font: AMB.cat

03/09/2018 - 08:00

Aquest mes de juliol l'AMB ha instal·lat un total de 8 biòtops al litoral metropolità aprofitant l'abalisament anual de la costa en temporada alta.

La col·locació de boies a 200 metres de la platja ha servit per introduir aquesta mena d'esculls artificials, que es submergeixen gràcies a un vaixell. Es tracta d'estructures submarines d'1 metre de diàmetre, 0,75 d'alçada i 525 kg de pes amb 3 parts diferenciades. La part de sota està formada per una base ampla que dóna estabilitat i fixa la peça de formigó, que aguanta la boia al fons sorrenc. Aquesta base ampla suporta dues semicircumferències al seu damunt: una d'elles té diferents peces de formigó col·locades horitzontalment i l'altra està formada per cavitats o forats de mides variables.

Aquests biòtops tenen una doble funció: fixar una boia gran de l'abalisament i crear hàbitats submarins que serveixin de refugi de flora i fauna. Es preveu que puguin acollir les anomenades espècies bentòniques- aquelles que viuen fixades al fons marí- com algues, actínies, peixos, etc..., que colonitzaran aquesta estructura i contribuiran a augmentar la biodiversitat de l'ecosistema. 

Malgrat l'abalisament de boies es tregui quan s'acaba la temporada alta, en el cas d'aquests ‘biotops' es deixaran tot l'any per tal de fer un seguiment i evolució de la biodiversitat.

Abalisament de protecció d'ocells marins

L'abalisament d'una zona de protecció d'ocells marins a la Nova Icària és la segona novetat d'aquest estiu pel que fa les a actuacions que milloren la biodiversitat al litoral metropolità.

Aquesta platja de Barcelona té un illot artificial a uns 200 metres davant de la costa molt freqüentat pel corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis), espècie que té una protecció especial dins la Directiva de la Unió Europea (2009/147/CE) i del Real Decreto 139/2011 de l'estat espanyol. En aquesta zona s'han col·locat boies de protecció al llarg d'un perímetre de 200 metres i dins d'un radi de 30 a 40 metres amb l'objectiu de preservar espècies d'aus marines com el corb emplomallat.

L'actuació evitarà el pas de persones a l'espigó,  la proximitat d'embarcacions a aquesta illa i allunyarà els velers provinents del Centre Municipal de Vela de Barcelona.

Aquestes especies d'ocells marins utilitzen aquest illot com a lloc de repòs i com a ‘dormitori', per això és important garantir la tranquil·litat i la permanència d'aquests animals que contribueixen a augmentar labiodiversitat ornitològica tant del litoral metropolità com de la capital catalana.

L'abalisament s'ha fet des de l'AMB en coordinació amb la Gerència Adjunta de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona, que gestiona la senyalització marítima de les platges.

Ambdues intervencions s'emmarquen en el conjunt d'actuacions que contempla el Pla de millora de la biodiversitat que l'AMB està implantant als parcs i platges metropolitans. 


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Notícia

L'AMB, en coordinació amb altres administracions i organismes implicats, ha engegat diferents estudis per adquirir més coneixement sobre la dinàmica del litoral i, d'aquesta manera, trobar solucions per aturar la regressió de les platges metropolitanes.

Notícia

L'AMB, l'Ajuntament de Barcelona i els altres municipis metropolitans implicats (Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs) han determinat ajornar temporalment l'entrada en vigor del règim sancionador de la zona de baixes emissions (ZBE) Rondes de Barcelona. L'aplicació de les multes estava prevista per l'1 d'abril del 2020. La nova data està encara per determinar.

Notícia

Un estudi estima la quantitat de purificació de l'aire, la mitigació de les escorrenties i la regulació de la temperatura proporcionada per uns 200.000 arbres del viari de Barcelona.

Butlletí