Santpedor aprova els criteris per a la regulació de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir d’energia solar i eòlica

12/10/2021 - 08:00

L’Ajuntament de Santpedor va un ple extraordinari-urgent de forma telemàtica i amb un únic punt a l’ordre del dia: l’aprovació inicial de la modificació puntual número 4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que ha tirat endavant amb el suport dels grups d’ERC, Junts per Santpedor i Progrés Municipal, i amb l’abstenció de la CUP.  

La modificació puntual número 4 del POUM estableix una regulació específica per a les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir d’energia solar i eòlica al municipi i estableix en quines zones del municipi són viables i quins són els criteris que s’hauran d’utilitzar normativament, ja que el POUM no ho contemplava.

L’aprovació inicial de la modificació estableix que aquestes instal·lacions són compatibles en sòl industrial. Pel que fa al sòl no urbanitzable, es prioritzarà que les instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir d’energia solar i eòlica siguin compatibles amb les activitats agroramaderes i estableix diverses prescripcions que s’hauran de tenir en compte per a implantar aquestes instal·lacions en sòl no urbanitzable. Es limita la superfície màxima, s’estableix una distància mínima entre instal·lacions, es prohibeix alterar zones forestals, tanques vegetals, murs i barraques de pedra seca, s’estableix una distància a camins i a cursos d’aigua i masies. L’objectiu de l’Ajuntament és que es garanteixi la proporcionalitat en el territori perquè aquestes instal·lacions quedin integrades.

El regidor d’Urbanisme, Josep Illa, va assegurar ahir al Ple que “des de l’Administració local hem d’apostar per les energies renovables però fer-ho de manera sostenible i proporcional al territori que tenim, perquè l’impacte d’aquest tipus d’instal·lacions no superi els seus beneficis”. L’aprovació inicial d’ahir al Ple de l’Ajuntament de Santpedor enceta ara un període d’informació pública de 45 dies.
 

Els antecedents de la modificació puntual número 4 del POUM de Santpedor

Arran del Decret Llei 16/2019 d’emergència climàtica aprovat per la Generalitat que flexibilitzava la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions, el Ple de l’Ajuntament de Santpedor va acordar el mes d’octubre de 2020 suspendre les llicències per a la instal·lació de camps solars en sòl no urbanitzable durant un any per estudiar en quines zones podrien ser viables al municipi. El passat mes de maig el Ple va aprovar l’avanç de la modificació número 4 del POUM, amb una anàlisi urbanística i una proposta de criteris i objectius per a la implantació d’aquestes instal·lacions. Per a la tramitació ambiental es va enviar a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAAA) de la Generalitat de Catalunya.

De l’avanç de modificació es van rebre al·legacions del grup municipal de la CUP, que s’han estimat parcialment, i aquest mes de setembre s’ha rebut l’informe territorial i urbanístic de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals i el document d’abast de la OTAAA amb les seves consideracions. Amb tot això, s’ha pogut continuar amb la tramitació d’aquesta modificació puntual, ara aprovada inicialment. 

L’Ajuntament de Santpedor, que ha rebut diverses propostes d’aquest tipus d’instal·lacions al municipi, s’ha mostrat unànime en diverses ocasions en la lluita contra l’emergència climàtica però sense comprometre els valors ambientals, paisatgístics i agrícoles del municipi.


 

Categories: 
Municipis: 
BagesSantpedor

Relacionats

Article

La nova instal·lació, sumada al motor de cogeneració, permetrà estalviar uns 603.261 kWh.

Article

És una de les actuacions que s’està tirant endavant a través de l’encàrrec de gestió que l’Ajuntament de Manresa va fer a l’empresa pública per accelerar la transició energètica als equipaments municipals, i que ja ha permès instal·lar plaques fotovoltaiques a les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella i a la seu social d’Aigües de Manresa, a la Plana de l’Om, entre altres projectes

Article

És la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum pública més gran de Catalunya i s'ha inaugurat en el marc de la segona edició de l’e-Mobility Experience.

Butlletí