Reus redueix un 13% la factura de la llum en tres anys

Font: Ajuntament de Reus
17/05/2016 - 12:09

L’Ajuntament de Reus ha estalviat 340.423,95 euros en la factura de la llum amb accions implementades en 3 anys, entre 2013 i 2015. La xifra representa una rebaixa del 13,6% respecte el cost que l’energia va suposar pel consistori l’any 2012.

El regidor de Medi Ambient i Ocupació, Daniel Rubio, ha fet balanç dimecres 16 de març en roda de premsa de les mesures que han permès la reducció del cost del consum elèctric, alhora que ha avançat les línies generals de les futures actuacions que es portaran a terme en matèria d’eficiència energpetica, i que formaran part del Pla d’Acció de Medi Ambient de la ciutat de Reus 2016-2019 que està elaborant la regidoria.

L’evolució de la factura pels consums de llum dels equipaments i dependències gestionats per l’Ajuntament dels darrers quatre anys ha estat la següent:

2012: 2.500.862,89

2013: 2.280.141,81

2014: 2.243.807,61

2015: 2.160.438,94

 Actualment, la regidoria de Medi Ambient i Ocupació treballa en un pla de mandat per executar noves accions, aquestes ja amb inversió, per rebaixar encara més el cost de la factura de la llum.

Accions de gestió i eficiència energètica

L’estalvi en la factura de la llum s’ha aconseguit, majoritàriament, amb actuacions sense cost, amb la millora de la gestió i d’eficiència energètica dels contractes signats i els serveis prestats. Algunes de les accions impulsades són les següents:

 • Unificació de totes les pòlisses contractades a una sola empresa subministradora, amb la qual cosa l’Ajuntament ha deixat de pagar el recàrrec del 20% d’aquelles pòlisses que encara estaven a la tarifa d’últim recurs i que no havien sortit al mercat lliure.
   
 • Optimització de les potències contractades per tal d’ajustar-les a les necessitats de cada pòlissa. Cal tenir en compte que l’agost de 2013 hi va haver un increment del 125% en el preu vinculat a la potencia, fet que l’Ajuntament va aconseguir paliar amb les reduccions dels consums realitzats.
   
 • Canvis en les programacions dels horaris d’encesa dels sistemes d’il·luminació i de climatització de les dependències municipals per tal d’ajustar-los a les hores de sol i a les temperatures de comfort.
   
 • Optimització de la reducció de flux de l’enllumenat públic des del moment de l’encesa en alguns quadres de la ciutat. El flux es redueix a aproximadament el 60% des del moment de l’encesa. En els carrers més transitats, el flux no es redueix fins a la matinada.
   
 • Canvi de tarifa de les pòlisses elèctriques dels semàfors, passant tots a discriminació horària. La contractació de tarifes amb preus diferenciats segons l’hora del dia permet reduir el cost total del consum.
   
 • Sessions de formació i sensibilització per a treballadors municipals.

Agència Local de l’Energia

L’Agència Local de l’Energia de Reus, integrada a la regidoria de Medi Ambient i Ocupació i vinculada a la regidoria de Via Pública, és l’òrgan municipal que coordina totes les accions en els diferents àmbits energètics en els quals pot incidir el consitori, com ara les dependències municipals, les instal·lacions d’energies renovables i la promoció de l’eficiència energètica entre la ciutadania.

L’Ajuntament de Reus gestiona actualment 455 pòlisses elèctriques:

 • 255 Enllumenat Públic
 • 36 Semàfors
 • 12 Fonts
 • 30 Escoles
 • 7 Escoles Bressol
 • 113 Dependències

L’Agència Local de l’Energia de Reus, treballa en les línies estratègiques següents:

 • Utilitzar eficientment l’energia i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant el seguiment i control dels consums.
   
 • Promoure l’ús eficient de l’energia entre la ciutadania i el teixit empresarial.
   
 • Potenciar la utilització de fonts d’energies renovables i millorar el coneixement de la producció energètica municipal.
   
 • Desenvolupar i implementar la figura del gestor energètic.

Futures accions d’efciència energètica

La regidoria de Medi Ambient i Ocupació ha iniciat els treballs per a l’elaboració del Pla d’Acció de Medi Ambient de la ciutat de Reus 2016-2019, que inclou les previsions polítiques del mandat en matèria d’Activitats, Medi Natural, Sostenibilitat, Salut Pública i Energia. El document s’aprovarà fruit del consens amb la ciutadania a partir de processos participatius. D’entre les accions ja previstes hi ha les següents:

 • Nou Concurs públic per a l’adjudicació del contracte de subministrament elèctric de l’Ajuntament (Grup Ajuntament).
   
 • «Projecte telemesura». L’Ajuntament ja fa actualment un seguiment dels consums dels equipaments municipals en base a les factures mensuals, la monitorització permetrà realitzar un seguiment diari i veure les ineficàcies de instal·lació. Es començarà per les oficines de l’edifici del Mercat Central per tal de controlar els consums i poder-los reduir. 
   
 • Seguiment del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses de la Unió Europea. L’Ajuntament va signar el Pacte el desembre de 2010. El document fixa el compromís de reduir les emissions de CO2 en més del 20% fins el 2020 mitjançant actuacions tant d’eficiència energètica com relacionades amb les fonts d’energia renovables. El compromís de l’Ajuntament de Reus es va fixar en reduir 111.537 tones de CO2 abans del 2020, el que representa el 21,4% respectes a les emissions generades el 2005.
   
 • Estudiar possibles mesures per incentivar línies d’ajuts per als propietaris d’edificis amb l finalitat de reduïr la seva demanda energètica.
   
 • Substitució de llums de vapor de mercuri. Projecte ja aprovat per a la susbtitució de 834 làmpares (de les 1.900 que hi ha que s’haurien de substituir). Actualment és un document de planificació, sense pressupost. S’executarà d’acord a la disponibilitat de finançament propi i per via d’una subvenció de l’Institut per la Diversificació i Estalvi de la Energia (IDAE) del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

 

Categories: 
Municipis: 
Baix CampReus

Relacionats

Article

El nombre d'usuaris ha estat de 935 amb més de 4 milions de minuts de recàrrega en total.

Article

El total de reusencs que beuen quotidianament aigua de l’aixeta és d’un 43,6%, el percentatge més elevat des que Aigües de Reus du a terme la seva enquesta anual de satisfacció dels usuaris.

Notícia

Els treballs s'estan fent durant aquest mes de setembre gràcies a l'ajut concedit pels fons europeus FEDER.

Butlletí