Projecte Rius:  conèixer, compartir i conservar

Font: Associació Hàbitats i Diputació de Barcelona

05/09/2017 - 08:19

El Projecte Rius és una iniciativa impulsada per l'Associació Hàbitats que promou la participació activa dels diferents sectors de la població per fomentar la conservació dels ecosistemes fluvials.  A través de l’educació ambiental, el voluntariat i els projectes de participació, la ciutadania coneix els valors ecològics dels rius, del seu entorn, quines són les amenaces a les que s’enfronten i què podem fer cada un de nosaltres per conservar aquests ecosistemes.

Sovint, la ciutadania ha viscut d’esquenes als rius. Sobretot, a partir dels anys 60 en el que l’augment demogràfic i l’expansió industrial van convertir els rius en abocadors. Afortunadament aquesta situació està revertint, i molt d’aquells rius contaminats s’estan recuperant. Es el cas del Besòs,  les actuacions dels darrers anys han tornar a omplir de vida el riu, recuperant aquest espai, per la fauna, flora i també per les persones.

El coneixement dels valors ecològics i socials del riu així com descobrir què podem fer nosaltres en el nostre dia a dia per conservar-los rius és imprescindible per garantir el seu futur.

Amb aquest objectiu neix el Projecte Rius que, a través del treball en xarxa, implica a diferents agents del territori com són la ciutadania, les entitats, els centres educatius però també les empreses i administracions per gestionar conjuntament els nostres espais fluvials, aconseguint que tothom senti seu el riu i s’impliqui activament en la seva conservació.

L’Associació Hàbitats, que impulsa i dinamitza aquesta iniciativa, es basa en l’educació, el voluntariat i la participació com a eines per aconseguir la implicació de tots per conservar els ecosistemes fluvials; d’aquí sorgeix el seu lema: conèixer, compartir i conservar.

Algunes de les activitats que organitzen permeten conèixer l’estat ecològic del riu més proper aprenent diferents metodologies, per exemple: a través de paràmetres fisicoquímics (pH, temperatura, oxigen dissolt, etc), o a través de la identificació de macroinvertebrats que actuen com a bioindicadors de la qualitat ecològica del riu.  També permet conèixer la importància de l’entorn, de la vegetació, per exemple els boscos de ribera, identificar la fauna que busca refugi i aliments als entorns fluvials, etc.

Són activitats en les què els participants gaudeixen i aprenen a parts iguals. Aquesta formació els permet sumar-se a la xarxa de voluntariat ambiental del Projecte Rius, la més gran de Catalunya.

Els grups que decideixin comprometre’s amb un tram del riu per millorar la seva qualitat, és el que des del Projecte Rius es coneix com adopció i poden proposar actuacions, per exemple, plantar arbres de ribera, recuperar camins, restaurar basses, crear itineraris, etc. Des de l’Associació Hàbitats s’ofereix suport tècnic i assessorament continu per desenvolupar els projectes proposats pels grups.

Un projecte que creix

El Projecte Rius es desenvolupa  a les conques fluvials de Catalunya, especialment  a la conca del Besòs. Però cada vegada són més! A aquest projecte s'han sumat les conques del  País Valencià,  Galícia,  Madrid,  Cantàbria i  Portugal. Cada regió compta amb una entitat sense afany de lucre i amb objectius comuns de conservació dels ecosistemes fluvials. És coneix amb el nom de Xarxa Projecte Rius. Consulta aquí la Xarxa Projecte Rius

Qualsevol pot participar en el Projecte Rius! No és necessari tenir coneixements previs sobre els ecosistemes fluvials i pots participar amb la teva família, grup d’amics, amb l’escola, però també pots implicar a la teva empresa o administració. Conservar els nostres rius és feina de tot! Més informació a l'enllaç

Altres maneres de participar

Servei Comunitari amb el Projecte Rius: L’Associació Hàbitats,  ofereix als centres d’educació secundària la possibilitat de treballar al voltant del riu a través d’un projecte de metodologia basada en l’aprenentatge i servei on es combina l’aprenentatge amb un servei comunitari, és a dir que aporti un benefici  a la comunitat.  En aquest cas, el Projecte Rius ofereix a l’alumnat i comunitat docent l’oportunitat de conèixer el seu entorn, aprendre quines són les causes de la pèrdua de biodiversitat i degradació de l’entorn i a identificar i aplicar millores per aconseguir mantenir la qualitat dels nostres rius.

Un altre projecte relacionat és la custòdia fluvial participativa. En aquest cas, la ciutadania és l’encarregada de protegir el seu entorn fluvial més proper. Per aconseguir-ho s’organitzen jornades de voluntariat, activitats educatives, etc.

Més informació a: www.projecterius.cat i www.associaciohabitats.cat

Fonts consultades: http://www.projecterius.cat i www.associaciohabitats.cat

Fotos: Associació Hàbitats


En el marc del programa Va d’Aigua impulsat per l’Oficina tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona realitza un cicle de reportatges breus per donar a conèixer els equipaments i projectes d’educació ambientals impulsats per ens locals de la província de Barcelona que treballen per conservar i donar a conèixer els valors ambientals, socials i patrimonials dels espais aquàtics continentals.


Relacionats

Article
Article

Prop de 5.500 estudiants han participat en el programa educatiu ‘Descobreix el riu’ durant aquest curs escolar. Els alumnes han procedit d’una norantena de centres educatius de 33 municipis de les conques del Besòs i de la Tordera.

Article

Les escoles sostenibles de l'Hospitalet han celebrat el Dia Mundial de l'Aigua.

Butlletí