Primer any del Programa d’Auditories i Intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica de la Diputació de Barcelona

16/06/2018 - 08:25

El programa transversal, on hi participen el Servei d’Acció Social, la Gerència de Serveis de Medi Ambient, i l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona, té com a finalitat millorar l’eficiència energètica dels habitatges en situació de pobresa energètica, reduir les despeses de subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) i millorar la qualitat de vida de les persones beneficiàries.

La capacitat del programa, proposar i executar canvis en les factures de subministraments, permetrà reduir les despeses “energètiques” d'aquestes llars.

En aquest primer any d’execució, s’han finalitzat i executat correctament unes 1.200 auditories. Les llars que s’han auditat són de persones vulnerables escollides pels Serveis Socials dels ajuntaments. És important ressaltar, l’alt percentatge de llogaters, la baixa eficiència dels habitatges on viuen, i finalment, la poca capacitat econòmica i d’intervenció que tenen els beneficiaris del programa.

Les dades que s’han obtingut i analitzat són de caire socioeconòmic, de salut, del parc edificat, de consums (electricitat, aigua i combustibles), d’instal·lació d’elements de reducció de consums energètics, i d’identificació d’intervencions per a la millora de l’eficiència energètica. 

Conclusions

Podem concloure que: dos terços del parc s’ha construït abans del 1981, i per tant sense cap exigència en quan a requeriments tèrmics a complir; més de la meitat dels habitatges té una eficiència energètica ”poc eficient o molt poc eficient” i la meitat del parc són llars que formen part d’un bloc de més de 10 habitatges. De les millores que s’han proposat, gairebé la meitat són constructives, tot seguit vénen les d’instal·lacions, i en menor quantitat les de substitució d’electrodomèstics

El lliurament dels informes permetrà als ens locals obtenir molta informació de les llars que s’han derivat i poder actuar en conseqüència segons els resultats obtinguts. La segona edició del Programa, ja en procés de realització, donarà continuïtat en la lluita contra la pobresa energètica del nostre territori.


 

Categories: 

Relacionats

Article
La guia és fruit de l’experiència de 6 anys ajudant la ciutadania amb la realització d’aquests tràmits i permet disposar de tota la informació per poder-los realitzar des de casa

L’Ajuntament de Viladecans ofereix, des de l’any 2014,  un servei d’assistència per a la tramitació de les bonificacions socials existents en els subministraments de l’electricitat i de l’aigua amb l’objectiu d’informar i d’ajudar la ciutadania en els tràmits administratius necessaris per fer la sol·licitud i poder gaudir de l’ajut.

Article

L’any 2006 la Diputació de Barcelona va promoure el Pla d’optimització de recursos, que es planteja com un instrument per a fer avançar la corporació cap a una distribució més sostenible dels seus recursos. Aquest objectiu no només aborda el terreny material i quantitatiu, sinó que vol provocar un canvi progressiu en la cultura organitzativa amb la finalitat de prestar serveis públics de més qualitat.

Article

L’Oficina de l’Energia és un espai municipal d’informació i formació sobre l’energia a la ciutat de València. És un lloc on es proporciona assessorament personalitzat, tallers i activitats per als veïns i veïnes de València.

Butlletí