Parc del riu Llobregat: del mar a la muntanya

Font: AMB i Diputació de Barcelona

25/07/2017 - 16:04

El Parc Riu Llobregat és  un projecte impulsat i gestionat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. És un camí continu, d’uns 30 km, que uneix Collserola amb el litoral. Travessa 16 municipis metropolitans i connecta  espais  de gran valor ecològic. A més, el projecte ha recuperat i  posa a disposició de la ciutadania un espai públic de gran valor ambiental on poder realitzar gran varietat d’activitats a l’aire lliure.

El riu Llobregat, un element històric

El riu Llobregat i els seus afluents  formen una de les principals conques hidrogràfiques de Catalunya.  El seu cabal va augmentant a mida que el curs del riu avança i recull aigua de diferents afluents fins desembocar al mar, creant la plana al·luvial del Delta del Llobregat, de gran valor ecològic.    

Al llarg de la història, el riu Llobregat ha tingut un paper fonamental.  La disponibilitat d’aigua per al consum humà, per la ramaderia, l’agricultura i més endavant, la indústria han determinat els assentaments humans i el seu desenvolupament econòmic i social. A més, el Llobregat ha actuat durant segles, com a via de comunicació entre el Pirineu i el Mar Mediterrani.

Actualment, el riu Llobregat és una font de subministrament d’aigua potable pels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i té un paper clau en la recàrrega d’aqüífers de la zona.  

Malgrat la importància històrica, ambiental i econòmica d’aquest riu, el procés d’industrialització i l’augment demogràfic han anat en detriment de la qualitat d’aquest espai fluvial.

Recuperant l’espai fluvial

Davant la necessitat de recuperar aquets espai fluvial, l’any 2006 es crea el Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat que avui dia ja no existeix sent l'Àrea Metropolitana de Barcelona qui gestiona l'espai . És per tant, un projecte compartit entre diferents administracions per assolir un objectiu comú: la recuperació de la conca del riu Llobregat. A més, els convenis amb la Fundació “Amics de la Universitat Politècnica de Catalunya”, Àrea Metropolitana de Barcelona i Societat General d'Aigües de Barcelona (Grup AGBAR) ha facilitat el desenvolupament del projecte per aconseguir una recuperació integral de l’espai.

El Parc Riu Llobregat, és el nom del projecte que pretén recuperar el riu Llobregat i el seu entorn a nivell ecològic i social. Malgrat les dificultat de trobar-se envoltat  d’infraestructures de comunicació, indústries i zones urbanes densament poblades, actualment s’ha convertit infraestructura ecològica de trenta kilòmetres de llarg als dos marges del riu que travessa 16 municipis metropolitans. L’itinerari ofereix als usuaris un espai de lleure on estar en contacte amb la natura. És per tant, un nou model d’espai públic respectuós amb el medi natural.

L’itinerari es divideix en 4 trams que es poden fer a peu o en bicicleta.

Plànol extret de la web: www.parcriullobregat.cat

Consulta i descarrega’t els itineraris a l'enllaç.

L’itinerari travessa paisatges plens de contrastos:  restes de boscos de ribera que es troben a la part més alta (zona d’Abrera) que són un espai idoni per les aus aquàtiques, ja que troben refugi i tranquil·litat. També els bardissars i canyissars als marges ofereixen bons amagatalls a la fauna de la zona.

A més, al llarg de recorregut l’usuari trobarà zones d’inundació temporal on habiten  diferents espècies d’amfibis i es poden trobar aus aquàtiques nidificants o de pas.  També destaquen les zones sorrenques, amb còdols i argila que aporten aliments i espais de nidificació sobretot per espècies d’aus limícoles. Altres espais de gran interès ecològic són els talussos fluvials molt utilitzats per l’abellerol i zones d’aigües estanyades que afavoreix la presència de peixos que a la vegada seran aliment d’algunes espècies d’aus.

No oblidem que, a més dels valors ecològics d’aquest espai fluvial, s’ha recuperat com a espai per la ciutadania on poden descobrir espais i elements d’interès històric, gaudir, estar en contacte amb la natura, realitzar activitats a l’aire lliure, i és un escenari ideal per desenvolupar activitats d’aprenentatge i d’educació ambiental.

Les activitats d’educació i sensibilització ambiental que es realitzen en aquest espai les coordina l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A més, els ajuntaments integrants del projecte també desenvolupen activitats pròpies. Algunes de les activitats que es realitzen al Parc Riu Llobregat són: descoberta de diferents grups faunístics (ocells, els macroinvertebrats aquàtics, les papallones diürnes, amfibis, etc), taller de construcció i col·locació de caixes niu, itineraris per descobrir els valors naturals del riu, etc.

Les activitats de sensibilització adreçades a diferents sectors de la població són imprescindibles per fomentar un ús respectuós de l’espai que permeti mantenir l’equilibri entre la natura i el lleure. Només així aconseguirem mantenir la qualitat ambiental i social del riu Llobregat al llarg del temps.

Per conèixer les activitats que es realitzen al Parc Riu Llobregat consulta el catàleg del Cicle d’activitats que es fan als parc, rius i platges metropolitanes.

Fonts consultades: Parc Riu Llobregat i Àrea Metropolitana de Barcelona

Fotografies: Jordi Salinas. Fotos extretes de www.parcriullobregat.cat


En el marc del programa Va d’Aigua impulsat per l’Oficina tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona realitza un cicle de reportatges breus per donar a conèixer els equipaments i projectes d’educació ambientals impulsats per ens locals de la província de Barcelona que treballen per conservar i donar a conèixer els valors ambientals, socials i patrimonials dels espais aquàtics continentals.


Categories: 
Municipis: 
Baix Llobregat

Relacionats

Notícia

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament de Molins de Rei, amb la col·laboració d'Aigües de Barcelona, estan treballant en la posada en marxa d'un projecte de restauració ambiental en l'àmbit del riu Llobregat, que busca reutilitzar aigua per recuperar uns antics aiguamolls, actualment secs, augmentar-ne la biodiversitat i millorar-ne el paisatge.

Article

Les escoles sostenibles de l'Hospitalet han celebrat el Dia Mundial de l'Aigua.

Article

Tarragona finalitza els treballs de restauració ecològica de la ribera del tram baix del riu Francolí. És un dels 18 projectes guanyadors dels pressupostos participatius i ha permès desbrossar la zona i crear un itinerari de natura i descobriment del riu.

Butlletí